Missie

Panenka communication versterkt burgers, verenigingen, organisaties, lokale overheden en bedrijven met een strategisch-communicatief aanbod op maat. Empowerment is daarbij de rode draad.