Werkwijze

Panenka communication werd op maat en geïntegreerd. Met publicaties, vorming, advies en procesbegeleiding ondersteunt het lokale besturen, organisaties, bedrijven en personen met participatie, draagvlakcreatie, strategische communicatie en videomarketing.